Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased leiavad kooliõuelt esemeid, mille sõna on kahesilbiline / kolmesilbiline jne.
  2. Peale õpetaja märguannet koguneda ning koos sõnad silbitada ja poolitada.