Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased jagatakse kaheks võistkonnaks, kes seisavad kahes kolonnis.
  2. Kolonni viimasele õpilasele antakse õpitava võõrsõna või mõistega kaart. Sõna tuleb viimasel õpilasel tema ees seisva õpilase selja peale “kirjutada” näpuga.
  3. Sõna liigub rivis aina edasi ning esimesena seisev õpilane ütleb sõna kõvasti välja.
  4. Punkti saab meeskond, kelle sõna oli õige.

Näpunäited:

  1. Mõnele vanusegrupile ei pruugi sobida üksteise katsumine. Sobivuse korral võib teha ka tüdrukud versus poisid.