Vajalikud vahendid:

Põrandal hüppe kaugusele paigutatud sammumarkerid/ tasakaalupadjad/ ajalehed vms, tunni teemale vastavad küsimused/väited.

Tegevuse kirjeldus:

  1. Sammumarkerid pannakse maha.
  2. Õpilased võtavad jalanõud jalast ning õpetaja hakkab vastavalt tunni teemale ütlema või näitama seinale küsimusi/väiteid.
  3. Eelnevalt lepitakse kokku, mis juhul peab kohta vahetama ja mis juhul padjale jääma.

Võimalikud variandid:

Matemaatikas: paaris ja paaritud arvud; erinevad nurgad; peastarvutamine.

Eesti keeles: erinevad sõnaliigid; teema komaga või komata.

Materjalid:

Peale hüppamiseks võib printida paberile aastaajale või tähtpäevale sobilikke kujundeid. Paberite kasutamisel kindlasti kleepida paberid maa külge kinni, et paber hüppamisel alt ei libiseks.