Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased seisavad ringis. Üks õpilane seisab ringi keskel ning alustab mängu, valides salajase tähe.
  2. Sama õpilane hakkab klassi käest küsima küsimusi, mis vajab ühe-kahesõnalisi vastuseid.
  3. Kui vastus sisaldas salajast tähte, vastab ringi keskelt õpilane: “Tore!”. Kui mitte, vastab õpilane: “Tobe!”. Kelle käest on küsimus küsitud, istub ringi maha ja teda enam ei küsita.
  4. Kui ringis seisvad õpilased arvavad salajase tähe ära, võidab klass. Kui enne jõuavad kõik õpilased istuma jääda, võidab tähe väljamõtleja.

Näpunäited:

  1. Võib kokku leppida, et küsimused, mida küsitakse, peavad olema õpitava teema raames.