Vajalikud vahendid:

Igale õpilasele paber ja pliiats

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased istuvad oma kohtadel. Igaühel ees paber ja pliiats. Õpetaja ütleb tehte (nt 26+38). Õpilased panevad oma lehele kirja ülesande järjekorra numbri ja selle taha vastuse küsitud tehtele.
  2. Kes saab valmis, paneb pliiatsi lauale, võtab vastusega paberi kaasa ja läheb õpetaja selja taha, moodustades rongi. Pliiatsit kaasa võtta ei tohi! Kes pliiatsi kaasa võtab, saadetakse sel ringil oma kohale tagasi.
  3. Kui kõik on kogunenud, hüüab õpetaja: “Rong täis, sõidame!”
  4. Pärast väikest sõidutiiru üteb õpetaja: “Piletikontroll!” Kõik rongisviibijad näitavad oma “pileteid.” Õpetaja kontrollib vastuseid paberilehtedel. Kui vastus vale, saadetakse laps kohale “jänesena” – piletita rongisõitja.

Veel võimalusi:

  1. Võimalik kasutada pea igas aines. Õpetaja peab vaid esitama küsimuse ning õpilased kirjutavad vastuse paberile.
  2. Võimalik on mängida nii klassis, koridoris kui ka õues.
  3. Sõidutiirul võib rong ka transformeriks hakata ning põnevaid liikumisharjutusi teha.