Vajalikud vahendid:

Eraldi lipikutel sõnad, millele -gi ja -ki liita

Tegevuse kirjeldus:

  1. Sõnad jagada koridori aknalaudadele laiali.
  2. Samal ajal õpilased joonistavad omale vihikusse tabeli kahe tulbaga – -gi ja -ki või võtavad omale õpetaja prinditud töölehe (allalaetav siit ülevaltpoolt).
  3. Õpilane kõnnib koridori, võtab ühe lipiku, kõnnib tagasi oma laua ja vihiku juurde, kirjutab sõna koos rõhuliitega õigesse tulpa või kleebib sõna töölehele ning läheb võtab uue lipiku.
  4. Ülesanne kestab, kuni lipikud on otsas. Peale seda kontrollib iga õpilane ühe kaasõpilase töö.

Näpunäited:

Õpilastel on põnev peale ülesannet võrrelda mitu lipikut igaüks kogus.