Vajalikud vahendid:

Maalriteip või isoleerteip, esitlus koos vastamisruuduga

Tegevuse kirjeldus:

  1. Iga osaleja teeb enda ette maalriteibiga risti maha nii, et tekiks 4 kohta, kuhu hüpata.
  2. Tahvlile kuvatakse küsimusi, millele on 4 vastusevarianti ja ka sarnane rist nagu maas. Risti sees on erinevad vastusevõimalused.
  3. Osalejad peavad vastama küsimustele, hüpates enda ees olevas ristis õigesse nurka.