Vajalikud vahendid:

Puulehed, värvilised pliiatsid, liim, A4 paber

Tegevuse kirjeldus:

1. Õuest tuleb korjata erinevaid puulehti.
2. Rühmades või kõik koos tehakse puulehtede vaatlemine, võrdlemine ja rühmitamine.
3. Iga õpilane valib endale ühe puulehe, mille lõikab pooleks – üks pool tuleb kleepida paberile, teine pool joonistada ise.