Vajalikud vahendid:

Purgikaaned, õpitava teema kohta sõnu, pilte, definitsioone mis kleebitakse purgikaane sisse.

Tegevuse kirjeldus:

  1. Ülesanne on leida sobivad paarid – võõrkeeles näiteks “cold” ja “külm”, eesti keeles pilt lumest ja sõna “lumi” jne.
  2. Õpilased jagada kaheks. Ülesanne on ükshaaval jooksta purgikaante juurde ja neid ümber keerata – kaks kaant korraga. Kui leitakse sobiv paar, võetakse purgikaaned kaasa ja grupp saab punkti.
  3. Tegevus jätkub kuni kõik purgikaaned maast on korjatud. Võidab rohkem paare leidnud grupp.

Näpunäide:

Olenevalt õpilaste arvust võiks olla klassi peale rohkem kui üks mängukomplekt. Nii saavad kõik tempokalt mängus osaleda ja ei pea pingsalt ootama oma järjekorda.