Tegevuse kirjeldus:

See ülesanne nõuab õpetajalt suuremat ettevalmistust ja aega.

Õpilased peavad hakkama lahendama erinevaid ülesandeid, et vastuste abil kokku saada kood (igast vastusest sobib koodi jaoks üks täht või number). Õige KOODI abil saab tunnist põgeneda.