Tegevuse kirjeldus:

  1. Võib mängida kas paarides või kõik ühes ringis.
  2. Käed asetsevad kas ees või külgedel (oleneb kas paarides või ringis). Peopesad oma reie poole, moodustades risti teise õpilase käega.
  3. Kordamööda tehakse naabrile plaks ja öeldakse näiteks nädalapäevade nimetusi võõrkeeles. Kui saabub “pühapäev”, peab löödav üritama käe eest ära võtta ja lööja ikka üritab plaksu teha.
  4. Õpilane, kes saab “pühapäeva” plaksuga pihta, või kui see, kes lööb, ei saa pihta, teeb kokkulepitud liigutuse, näiteks jookseb ühe ringi ümber klassi.

Veel võimalusi:

  1. Sama mänguga saab näiteks korrata viiega, seitsmega vms jaguvaid arve.
  2. Plaksu-sõnaks võib panna näiteks kaashäälikuühendiga sõna, õpilased peavad ise sõnu välja mõtlema ja ütlema.