Vajalikud vahendid:

Numbrikaartide pildid

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilane võtab numbrikaardi pildi ning näitab ülejäänud klassile tegevust, mis seda iseloomustab.
2. Õpilased arvavad, millise elukutsega on tegemist.
3. Kogu klass matkib sama elukutse tegevust.

Erinevad võimalused:

– Kasutada pantomiimi tegemiseks vaid neid kaarte, kus on peal loom. Õpilased peavad ära arvama millise loomaga on tegemist ning imiteerima vastavat liikumisviisi.