Tegevuse kirjeldus:

1. Mäng seisneb „pildi“ koostamises teiste õpilaste ees – pildile mahub kokku 3 elementi, kus iga laps teeb enda väljamõeldud pantomiimi või kuju. Teiste ette tulnud õpilast jäljendatakse oma kohal.
2. Näiteks esimene laps läheb teiste ette ja ütleb, et tema on puu keset metsa. Ülejäänud klassikaaslased imiteerivad tema tegevust.
3. Teine laps peab pildile sobituma ja ütleb näiteks, et tema on tuul puu juures.
4. Kolmas laps tuleb pildile ning ütleb, et tema on karu ja murrab puu maha.
5. Nüüd on pilt loodud ning esimene laps ütleb, kes jääb pildile. Teised lapsed istuvad oma kohale ning mäng algab uuesti.

Erinevad võimalused:

– Võõrkeele tunnis teha tegevust vastavas keeles, teema valida vastavalt tunnisisule.
– Loodusõpetuses saab keskenduda näiteks toiduahelale.