Vajalikud vahendid:

Ülesannete leht, vihik, kirjutusvahend

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpetaja koostab teemakohase ülesande (matemaatikas arvutamine, eesti keeles ärakiri jne.) ning prindib selle paberile.
  2. Paber asetatakse õpilase laua alla.
  3. Ülesande lahendab õpilane oma laual asuvasse vihikusse. Tooli alust ülesannete lehte aga ei tohi liigutada.