Vajalikud vahendid:

Numbrikaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Igal õpilasel on üks numbrikaart ja õpetaja ütleb erinevaid tehteid.
2. Õpilane, kelle käes olev number on tehte õige vastus, hüppab nii mitu korda kui arvus on kümnelisi ja plaksutab nii mitu korda kui on ühelisi.
3. Kõik ülejäänud õpilased teevad sama tegevust järgi.

Erinevad võimalused:

– Õpilane, kelle käes on õige vastusega kaart, mõtleb ise vastava tegevuse kümneliste ja üheliste numbri väljendamiseks.
– Harjutust saab teha ka ilma kaartideta, kui varem on kokku lepitud mis liigutust teha üheliste ja mis liigutust kümneliste puhul. Siis tegutsevad kõik lapsed koos.