Vajalikud vahendid:

Parasvöötme okas-, sega- ja lehtmetsi ning rohtlaid kirjeldavad faktid, maakaart.

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased saavad õpetaja käest piirkonda iseloomustava fakti.
  2. Ülesandeks on panna fakt tahvlile õige piirkonna juurde.

Erinevad võimalused:

– Õpilased võivad kas igaüks või paaris oma kaardi koostada.

– Fakte võivad ka õpilased ise tekstist välja kijrutada.

– Võistlusmomenti jagab meeskondades töö, kus tuleb vastasmeeskonna fakte oma kaardile paigutada.