Vajalikud vahendid:

Pall

Tegevuse kirjeldus:

1. Üks laps ütleb tehte ja viskab palli teisele õpilasele.
2. Püüdja peab ütlema tehte vastuse ning viskama palli järgmise tehtega uuele õpilasele.

Erinevad võimalused:

– Kasutada võib korraga ka kahte palli (näiteks jagada klass keskelt pooleks ja kumbki pool saab oma palli).