Vajalikud vahendid:

Täring

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja kutsub klassi ette 3-5 õpilast ja lapsed hakkavad järjest täringut veeretama.
2. Saadud silmade arv tuleb igal korral liita eelmisele tulemusele.
3. Kui summa on paarisarv, peavad kõik õpilased 10 korda õhku hüppama. Kui tegemist on aga paaritu arvuga, tuleb 10 korda kükitada.

Erinevad võimalused:

– Muuta tegevusi paaris- ja paaritu arvu puhul.
– Üks tegevus panna arvudega 0-4 ning teine tegevus arvudega 5-9 lõppevatele numbritele.