Vajalikud vahendid:

Täringud

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased on paaris, liiguvad vabalt ringi ning veeretavad kordamööda täringut.
2. Iga kord tuleb saadud arv liita eelmisele juurde.
3. Õpilane, kes ütleb õige vastuse kiiremini, saab punkti.
4. Mäng käib kuni 100-ni ning pärast hakkavad nad saadud arve100-st lahutama.