Vajalikud vahendid:

Paber, kirjutusvahend, pilt või numbrikaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Igal õpilasel on üks pilt ning õpetaja ütleb temaatika, millega pildid seotud on.
2. Õpilased peavad pilti näitamata leidma klassikaaslase, kellel on sarnane või samasugune pilt.
3. Liigutakse ringi ja esitatakse teineteisele jah-ei vastusega küsimusi, mainimata pildi sisu. Nt: „Kas ma elan metsas?“, „Kas ma olen roomaja?“ jne.

Erinevad võimalused:

– Matemaatikas saab kasutada erinevaid valemeid või reegleid.
– Kirjanduses saab teemaks võtta erinevaid raamatutegelased
– Ajaloos saab käsitleda erineva ajastu olulisi inimesi.
– Loodusõpetuses erinevad loomad.