Vajalikud vahendid:

Numbrikaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Numbrikaardid on maha laiali laotatud, numbrid pealpool.
2. Õpetaja ütleb erinevaid tehteid summa ja vahe leidmiseks või puuduva komponendi leidmiseks.
3. Õpilased arvutavad peast ning kogunevad õige vastusega kaardi juurde.