Vajalikud vahendid:

Puude-põõsastega õueala või park, õhem paber (A4), paberialus, rasva- või õlikriite

Tegevuse kirjeldus:

  1. Nummerdada õuealal või pargis puud.
  2. Õpilane käib nummerdatud puude juures, teeb töölehel vastavasse lahtrisse kriite kasutades frontaažtehnikas puu koore näidise, joonistab vastavasse lahtrisse selle puu lehe, kirjutab vastavasse lahtrisse taime nimetuse.

Veel võimalusi:

  1. Õpilasele võib lisaks puude juures olevatele numbritele lisada ka harjutusi, mida teha.
  2. Vanematele õpilastele pole vaja puid nummerdada vaid lasta ise otsida näiteks viis erinevat liiki puid.
  3. Õpetaja võib valmistada ka QR-koodid, mis viiakse puude juurde. Õpilased saavad skännida koodi ning avanevalt lingilt lugeda infot puu kohta. Pärast klassis arutada mis infot koguti.

Materjal: