Tegevuse kirjeldus:

  1. Tahvli ette tuleb õpilane, kes seisab näoga klassi poole. Tahvlile kirjutatakse number.
  2. Kõik hakkavad koha peal sammuma. Tahvli ees seisja proovib ära arvata mis number tahvlil on. Kui pakutu oli liiga suur number, siis terve klass kükitab (st arvatav number peaks olema väiksem). Kui pakutud number oli liiga väike, siis klass hüppab (st pakutu peaks suurem olema).
  3. Mängitakse seni kuni number ära arvatakse.

Veel võimalusi:

  1. Võib mängida ka võõrkeele tunnis numbrite õppimisel