Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased võtavad ringi ning hakkavad liikuma kellaosuti liikumise suunas.
2. Samal ajal õpitakse luuletust/tähestikku kõva häälega koos lugedes.

Erinevad võimalused:

– Juurde võib lisada ka tagurpidi kõndimise, kuid sel juhul tuleb olla ettevaatlik.