Vajalikud vahendid:

Sildikesed arvujärkudega (1-ruudu suurused, 10 ruudu suurused, 100 ruudu suurused).

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilastele jagada arvujärgud.
  2. Kutsuda klassi ette õpilasi (suvaliselt, osadel on käes ühelist tähistav ruuduke, osadel sajalise paber jne).
  3. Õpilased moodustavad järkude järgi kolm kolonni (ühelised üksteise taga kolonnis, nende kõrval kümneliste kolonn ja kolmandana sajaliste kolonn. Mõnikord võib mõni kolonn ka tühjaks jääda).
  4. Visuaalselt kontrollivad oma kohal olevad õpilased kas järkudega õpilased on õiges kolonnis.
  5. Seejärel peavad õpilased klassis arvutama, mis arvuga on tegu (621 kui sajaliste reas on 6 last ja kümneliste reas 2 last, üheliste sildiga üks laps).