Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja ütleb õpilastele ühe väite või tehte (koos vastusega).
2. Kui laps on vastuse välja mõelnud, tõuseb ta püsti.
3. Õpetaja küsib ühe õpilase käest mis ta vastuseks sai.
4. Kõik õpilased, kes said sama vastuse, istuvad. Teised jäävad seisma.
5. Öeldakse, kas vastus oli õige või väär.
6. Õpilased tõusevad kõik püsti ja õpetaja ütleb uue väite või tehte.

Erinevad võimalused:

– Leppida õpilastega kokku liikumine, mida tehakse „õige“ vastuse puhul ning „vale“ vastuse puhul.
– Võimalik teha ka õues ringis, püsti seistes ja kükitades.