Vajalikud vahendid:

Õhupall

Tegevuse kirjeldus:

  1. Vastavalt tunniteemale lepitakse kokku, mida peab õpilane ütlema õhupalli puudutades.
  2. Õpetaja viskab õhupalli lendu ning õpilaste eesmärgiks on hoida õhupall võimalikult kaua õhus, iga kord õhupalli puudutades ütlevad kokkulepitud sõna.
  3. Näiteks tähestikku õppides tuleb õpilastel iga kord õhupalli lüües öelda järjest tähestikku – A B C…