Vajalikud vahendid:

Õhupall

Tegevuse kirjeldus:

1. Üks õpilane tuleb õhupalliga klassi ette.
2. Õpilane põrgatab õhupalli õhku parema käega kindel arv kordi ja seejärel vasaku käega.
3. Seejuures kõige viimane löök tuleb teha tugevalt (see tähistab viimast lööki).
4. Klassiruumis olevad õpilased loevad ära, mitu korda löödi palli parema, mitu korda vasaku käega ning korrutavad need arvud omavahel.
5. Kes kõige kiiremini õige vastuse ütleb, tuleb järgmisena klassi ette õhupalli põrgatama.

Erinevad võimalused:

– Sama mängu saab teha algklassiõpilastele ka liitmistehetega.