Vajalikud vahendid:

Numbrikaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilastest moodustatakse 4 meeskonda ning numbrikaardid on klassi/koridori/õue laiali jaotatud.
2. Meeskond nr 1 kogub kokku paarisarvud 1-50.
3. Meeskond nr 2 kogub kokku paaritud arvud 1-50.
4. Meeskond nr 3 kogub kokku paarisarvud 51-100.
5. Meeskond nr 4 kogub kokku paaritud arvud 51-100.