Vajalikud vahendid:

Numbrikaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Maas või seinal on numbrikaardid 1-12-ni.
2. Õpetaja esitab õpilastele erinevaid tehteid või küsimusi, nt: „See on paarisarv.“, „Mitu kuud on aastas?“ jne.
3. Õpilased peavad jooksma selle numbrikaardi juurde, kus on õige vastus.