Tegevuse kirjeldus:

  1. Moodustage osalejatest ring.
  2. Mängujuht loob silmsideme ühe osalejaga ning “edastab” talle laia naeratuse. Mängija võtab naeratuse vastu ning naeratab suurelt tagasi mängujuhile.
  3. Naeratuse saanud mängujuht hakkab selle peale koha peal hüppama ning ringisolija valib järgmise mängija, kellele naeratus edasi anda.
  4. Mängu mängitakse seni kuni kõik osalejad hüppavad koha peal.