Tegevuse kirjeldus:

  1. Moodustage ring.
  2. Mängujuht loob silmsideme ühe ringisolijaga ning “edastab” talle laia naeratuse. Mängija võtab naeratuse vastu ning naeratab suurelt tagasi mängujuhile.
  3. Naeratuse saanud mängujuht hakkab selle peale koha peal hüppama ning ringisolija valib järgmise mängija, kellele naeratus edasi anda.
  4. Mängu mängitakse niikaua kuni kõik ringis olijad hüppavad koha peal.