Vajalikud vahendid:

Märkmepaberid mõõtühikutega

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased kükitavad või istuvad toolil/murul, igaühel on rinnas ühe mõõtühiku sedel (mm, cm, dm, m, km, g, kg, l, dl jne).
2. Õpetaja nimetab erinevaid esemeid.
3. Püsti tõusevad ja õpetaja juurde jooksevad need õpilased, kelle mõõtühik sobib nimetatud eseme mõõtmiseks. Nt pliiats – cm, piimapakk – l.

Erinevad võimalused:

– Õpilane, kelle mõõtühik sobib antud eseme mõõtmiseks, peab kiiresti kõndima ringi ümber enda pingirea.