Vajalikud vahendid:

Poolikud mõisted/definitsioonid

Tegevuse kirjeldus:

1. Mängualal on laiali poolikud mõisted või definitsioonid.
2. Õpetaja loeb mõiste või reegli esimese poole ning õpilane peab leidma õige lõpu ning sinna seisma jääma.

Erinevad võimalused:

– Eesti keeles ja kirjanduses saab kasutada tsitaate või vanasõnu.
– Matemaatikas ja võõrkeeles reeglite kasutamine.
– Loodusainetes ja sotsiaalainetes mõistete definitsioonid.