Vajalikud vahendid:

Erinevad tehted, kus puudub tehte märk, joogaposter.

Poster:

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpetaja hakkab õpilastele näitama erinevaid tehteid, kus puudub tehte märk.
  2. Et võrdus kehtiks, peab õpilane valima õige tehtemärgi ehk tegema postrilt vastava joogapoosi. Poosi hoitakse kokkulepitud aja jooksul.
  3. Järgneb uus tehe.