Vajalikud vahendid:

Igale paarile üks ülesannete leht, seintele eraldi lehtedel ülesande numbriga lehed ja pöördel nende lahenduskäigud

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased jagada paaridesse ning igale paarile anda erinevaid lahendamist vajavaid matemaatilisi ülesandeid.
  2. Seinte peale riputada ülesannete lahenduskäigud kokkumurtud paberil, et kaugelt ei oleks näha.
  3. Ülesande iseseisvaks kontrollimiseks peab õpilane püsti tõusma ning enda lahendatud numbriga ülesande vastustelehe seinalt otsima.