Vajalikud vahendid:

Pall või suur täring

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased seisavad ringis ja viskavad üksteisele palli/täringut.
2. Täringu igale tahule on kinnitatud/kirjutatud üks ülesanne.
3. Lahendada tuleb see ülesanne, mis jääb vasaku käe nimetissõrme alla.
4. Õpilane viskab palli/täringu järgmisele klassikaaslasele.

Erinevad võimalused:

– Eesti keele tunnis on pallile/täringule kinnitatud näiteks erinevad käänded, mille järgi peab sõna käänama.
– Matemaatikas valemid või numbrid.
– Ajaloo tunnis oluliste sündmuste aastaarvud.