Tegevuse kirjeldus:

Vajalikud vahendid: pall
1. Õpilased seisavad ringis, õpetaja on ringi keskel palliga.
2. Õpetaja viskab ühele õpilasele palli ja ütleb ühe neljast sõnast.
3. Kui õpetaja ütleb „maa“, vastab õpilane looma nimetusega, „vesi“ – õpilane vastab kala nimetusega, „õhk“ – linnu nimetusega, „tuli“ – õpilane viskab õpetajale kohe palli tagasi.