Vajalikud vahendid:

pall

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased seisavad ringis, õpetaja on ringi keskel palliga.
2. Õpetaja viskab ühele õpilasele palli ja ütleb ühe neljast sõnast.
3. Kui õpetaja ütleb „maa“, vastab õpilane looma nimetusega, „vesi“ – õpilane vastab kala nimetusega, „õhk“ – linnu nimetusega, „tuli“ – õpilane viskab õpetajale kohe palli tagasi.