Vajalikud vahendid:

Luuletus, pall

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased seisavad ringis.
  2. Palli hakatakse ringis edasi andma kõrvalolijale. Palli visates ütleb iga õpilane ka ühe sõna või rea luuletusest.

Erinevad võimalused:

– vilumuse suurenedes võib palli visata juhuslikule õpilasele.

– õpilastel on alguses kergem, kui luuletus on silme ees tahvlil.

– saab kasutada ka erinevaid tekste lugedes (tekst tahvlil) või näiteks matemaatikas valemeid õppides.

–õpilane ütleb luuletuse keskelt rea, järgmine õpilane peab jätkama. Kolmas õpilane võtab uuesti endale sobivast kohast rea ja neljas jätkab.