Vajalikud vahendid:

Kaks luuda, pesukäsn

Tegevuse kirjeldus:

  1. Osalejad jagatakse kaheks. Igale osalejale öeldakse üks eestikeelne sõna. Kõik sõnad on erinevad. Samad sõnad antakse erinevas järjekorras ka teise võistkonna liikmetele. Võistkonnad seisavad nägudega vastamisi nii, et võistkondade vahele jääb 2-3 meetrit vaba ruumi, see on nn mänguväljak.
  2. Vabale alale asetatakse mõlemasse otsa maha kaks tähist, mis märgistavad väravat. Vaba ala keskele asetatakse põrandale kaks luuda ning pesukäsn. Võistkondadele määratakse väravad.
  3. Mängujuht hakkab ühekaupa hõikama inglisekeelseid sõnu. Õpilased püüavad kiiresti sõna tõlkida ning kui kõlab sõna, mis on õpilasele antud, on ülesandeks võimalikult kiiresti haarata luud ning hakata ajama pesukäsna vastaste võistkonna väravasse. 

Võimalikud variandid:

  1. Matemaatikas saab õpetaja kuvada seinale nt. pindala valemeid ja iga õpilane saab endale ühe kujundi. Seega peab ta kokku viima kujundi ja selle pindala valemi seinal. 
  2. Kirjanduse tunnis võib õpetaja nimetada raamatute tegelasi ja õpilased saavad endale igaüks ühe raamatu pealkirja.