Tegevuse kirjeldus:

1. Enne mängu algust lepitakse kokku numbrile vastav tegevus või häälitsus, nt 1-ahvi moodi häälitsemine; 2-kassi moodi kõndimine, 3-konna moodi hüppamine
2. Õpilased liiguvad ringi väikeste molekulidena – üksteise vastu põrgata ei tohi.
3. Õpetaja ütleb numbreid, millele vastavalt peab laps liikuma või häälitsema.

Erinevad võimalused:

– Tegevusi ja häälitsusi saab vahetada, et lastel huvitavam oleks.