Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased on tutvunud loomade liikumisviisidega (ujumine, kõndimine, jooksmine, hüppamine, roomamine, lendamine jt).
2. Õpetaja ütleb loomanimetusi ja õpilased teevad kokkulepitud liikumisviisidest õiget liigutust.