Tegevuse kirjeldus:

Võimalusel külastada õpingute käigus looduses olevaid paikasid. Näiteks kui õppida soode, rabade, jõgede jm kohta, siis külastada neid paikasid ja teha tund läbi selles kindlas asukohas. Looduses võib samal ajal avastada nii mõndagi – nt mürgiseid taimi, millest õpilastele lähemalt rääkida. Käsitleda lehtpuid, okaspuid, põõsaid jpm.