Vajalikud vahendid:

Magnet tahvlilapp, tahvel, tahvlil üks punane ja roheline joonistatud ring

Tegevuse kirjeldus:

  1. Tahvlil on rohelised ja punased ringid. Punane on paaritu arv, roheline paaris arv.
  2. Õpilased jagatakse kahte võistkonda, seistakse tahvli ees kolonnis.
  3. Õpetaja ütleb korrutise. Kaks esimest õpilast arvutavad vastuse ning viskavad saadud vastuse järgi tahvlilapi vastava värvi sisse.
  4. Kui lapp on tahvlil, ütleb õpilane õpetajale vastuse ning õige vastuse puhul annab tahvlilt lapi järgmisele lapsele. Uue paari kord. Punkti saab võistkond, kelle liige jõuab kiiremini vastatud õigesti.