Tegevuse kirjeldus:

1. Loenda liiklusmärke või joonista välja 3 erinevat liiklusmärki, mida sa kooliteel näed.