Tegevuse kirjeldus:

 1. Õpilastega lepitakse kokku tunni alustamise lause ja selle juurde käivad liigutused.
 2. Lausega alustatakse igat tundi. Õpetaja ütleb lause alguse ja õpilased ütlevad lause teise poole.

Sobilikud laused:

 1. Hookus, pookus…kus on fookus?
 2. Hakuna…Matata
 3. Klass, klass… jah, jah (matkivad õpetaja hääle tooni, kiirust, valjusust)
 4. Hallo hallo … Helgi Sallo!
 5. Tere, tere… Vanakere!
 6. Üks, kaks, vaatan teid … üks, kaks, kuulan sind.
 7. Kas oleme valmis? … Jah, jah, kapten!
 8. Käed üles, käed alla … lase tarkus valla!

Võimalikud variandid:

 1. Võib valida mõne õpitava luuletuse, fraasi või korrutustabeli tehted, mida päheõppimiseks korratakse. Ikka koos liigutustega.
 2. Lauseid võib valida iga tunni alguses ka loosiga. Näiteks valitakse õpilane ja tema valib tänase lause.
 3. Tunni võib nii alustada kui ka lõpetada lausetega.