Tegevuse kirjeldus:

  1. Lapsed seisavad püsti (tõusevad oma kohtadelt). Eesmärk on korrata tähestikku ja häälikurühmi.
  2. Valitakse välja sobiv harjutus (nt. kükid, plaksud, hüpped jms). Valik sõltub, kui intensiivselt soovitakse liikuda.
  3. Seejärel valitakse häälikurühm, mille puhul harjutust tehakse.
  4. Alustatakse tähestiku kordamist kooris (rahulik tempo). Liikumisharjutust tehakse vaid valitud häälikurühma kuuluva tähe puhul.
  5. Korratakse kogu tähestik läbi ning siis võib valida uue häälikurühma mille puhul tehakse uut harjutust.