Vajalikud vahendid:

Ettevalmistatud orienteerumispunktid ja õpilase tööleht

Tegevuse kirjeldus:

  1. Kokku lepitud alale on jaotatud punktid, kus on linnu pilt ja küsimus lindude kohta ning vastusevariandid.
  2. Õpilasel on käes tööleht lindude piltidega.
  3. Leides punkti, valib õpilane vastuse variantide seast tema arvates õige vastuse ja kirjutab selle ees oleva tähe töölehel sama linnu pildi juurde.
  4. Kõik õigesti vastates saab töölehelt kokku lugeda mingi vastuse, nt. 2020 aasta lind on tuttpütt.