Vajalikud vahendid:

(Liikumislabori) numbrikaardid

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased seisavad ringis. Igale õpilasele jagada üks numbrikaart, mis sobib õpetaja poolt öeldud tehte vastuseks.
  2. Õpetaja hakkab ütlema liitmise (või lahutamise) tehteid. (nt 5+7 või 17- 5).
  3. Õpilane, kelle käes on kaart vastuseks sobiva numbriga, tõstab selle üles ja jookseb ühe tiiru ümber kaaslaste. Teised kiidavad kaaslast jalgade trampimisega, võivad ka plaksutada.
  4. Tempo peab olema üsna kiire, et põnevus püsiks.

Veel võimalusi:

  1. Võid numbrite asemel anda õpilastele kätte pitavad võõrsõnad. Õpetaja ütleb sõna eesti keeles ning inglise keelse sõna vastega õpilane jookseb tiiru ümber teiste.