Siit leiate liikumisõpetuse ainekava tööversiooni, mille on koostanud liikumisõpetuse ainekava töörühm.

  • * liikumisõpetuse eesmärgid,
  • * ülevaade ainevaldkonnast,
  • * ülevaade planeeritud õpitulemustest eri kooliastmetes,
  • * täpsemad selgitused.

Liikumisõpetuse ainekava tööversioon