Vajalikud vahendid:

Kriit või teip

Tegevuse kirjeldus:

1. Mängijad seisavad üksteise selja taha ritta.
2. Viimane koputab eelviimasele õlale, too pöördub ringi.
3. Viimane näitab talle üht kuni kolme lihtsat liigutust. Näiteks „segan suppi“ või „segan suppi ja
võtan poti tulelt ja serveerin taldrikutesse“.
4. Eelviimane näeb ühe korra, pöörab ringi ja koputab tagant kolmandale õlale, näitab talle, nagu
meelde jäi. Nii rea alguseni, esimene näitab kohalejõudnud liigutuse ja mõistatab, mis see algselt oli.
5. Esimene läheb viimaseks ja rida algab otsast peale, kuni kõik on saanud korra näidata.
6. Kõik, kes on juba näidanud selles reas edasiantavat liigutust, saavad ka vaadata. Mäng läheb ladusalt, kui mõelda varakult oma liigutus välja.